Loka-Krak has been (and still is) the summer project of Europe4Youth in collaboration with Wavelo Rower Miasta Krakowa. What „Loka-Krak” proposes is a network an alternative bicycle routes highlighting less known but just as incredible as the best known Places in the city of Krakow and also the idea of taking part of a healthy lifestyle is […]

Read More →

Po spotkaniu z partnerami projektu PRODEST mamy dobre decyzje i plan na najbliższe miesiące. Od września startujemy z warsztatmi dla młodzieży nt. rozwijania poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości z użyciem materiałów video na bazie wywiadów z młodymi przedsiębiorcami! Warsztaty prowadzone w Krakowie i Wrocławiu są bezkosztowe, a organizacja warsztatów poza ww. miastami wymaga jedynie pokrycia kosztów […]

Read More →

Ostatnia odsłona programu RETOOLED dla organizacji młodzieżowych chcących profesjonalizować swoją pracę i osiągać szerszy zasięg i wywierać większy wpływ odbyła się końcem czerwca 2017 w Pancevie (Serbia) pod okiem trenerów z Europe4Youth. 8 organizacji młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej i Bałkanów rozwijało umiejętności współpracy z władzami publicznymi, wchodzenia w struktury dialogu społecznego, rozwijania pozycji organizacji […]

Read More →