Stowarzyszenie składa się z Członków i Sympatyków.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. a) zwyczajnych,
  2. b) wspierających,
  3. c) honorowych.

Członkowie zwyczajni regularnie pracują na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający deklarują aktywność stacjonarną w wybranych projektach i wydarzeniach, są aktywni online i wspierają działania Stowarzyszenia w wybranym rzez siebie zakresie.

Członkowie honorowi zostają wybierani spośród Członków, którzy wybitnie przysłużyli się do realizacji misji Stowarzyszenia.

Informacje o zasadach i warunkach członkostwa znajdziecie w Statucie Stowarzyszenia: Statut (PDF)

Sympatycy Stowarzyszenia to osoby niebędące Członkami, acz wspierające misję Stowarzyszenia, deklarujące gotowość do udziału w projektach, wydarzeniach i akcjach Stowarzyszenia dla realizacji jego celów statutowych.

Sympatycy oraz Członkowie (każdego typu) skupieni są w grupie na Facebook: Stowarzyszenie Europe4Youth

Więcej o statusie Sympatyków i warunkach dołączania do ich grona: Kliknij tutaj!