Ostatnia odsłona programu RETOOLED dla organizacji młodzieżowych chcących profesjonalizować swoją pracę i osiągać szerszy zasięg i wywierać większy wpływ odbyła się końcem czerwca 2017 w Pancevie (Serbia) pod okiem trenerów z Europe4Youth. 8 organizacji młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej i Bałkanów rozwijało umiejętności współpracy z władzami publicznymi, wchodzenia w struktury dialogu społecznego, rozwijania pozycji organizacji […]

Read More →

  Fala wydarzeń „follow up”, jakie zainspirował, zainicjował lub zapoczątkował projekt „EuropeLIVE” – wymiana młodzieżowa eksplorująca historię cywilizacji europejskiej metodami LARP (life action role play) nie ma końca! Uczestnicy wymiany w przeróżny sposób wykorzystują metodę LARP, a także wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wymiany.

Read More →

Jak w pełni uczestniczyć w zajęciach edukacji pozafomalnej? Jak świadomie kształtować swój rozwój? Jakie efekty przynosi edukacja pozaformalna? Jak rozpoznawać i certyfikować swoje kompetencje? Jak kształtować i organizować własne zajęcia edukacji pozaformalnej? Tego wszystkiego zakosztowali uczestnicy i widzowie trzeciego już warsztatu organizowanego w ramach projektu PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling. Wiedza ta, jak […]

Read More →

22 stycznia w nowo-otwartej Sali konferencyjnej Biura Informacji Młodzieżowej Europe4Youth odbyło się szkolenie dla uczestników projektu PRODEST przygotowujące do przeprowadzania wywiadów z młodymi przedsiębiorcami. Podczas spotkania (transmitowanego online, na fanpage`u PRODEST) odkrywaliśmy charakterystykę i różne techniki prowadzenia wywiadów dziennikarskich oraz badawczych – indywidualnych wywiadów pogłębionych. W efekcie dyskusji powstała koncepcja wywiadów, jakie będziemy prowadzić w […]

Read More →

19 grudnia zespół projektowy „PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling” spotkał się po raz pierwszy na żywo oraz online (spotkanie było udostępnione live na fanpage`u PRODEST oraz można było w nim uczestniczyć przez Skype). Plan tego trzyletniego projektu został szczegółowo omówiony i obmyślony wspólnie z uczestnikami. Odbędzie się cykl szkoleń krajowych, dwa treningi kompetencji […]

Read More →

3 grudnia 2015, hol główny Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie, godz. 10.00–16.00 Małopolskie Targi Organizacji Młodzieżowych to już druga edycja wydarzenia, podczas którego młodzi ludzie z całej Małopolski mogą zapoznać się z najaktywniejszymi organizacjami młodzieżowymi z całego regionu, poznać ich działalność, dowiedzieć się o możliwościach rozwoju, edukacji, pracy i wolontariatu, […]

Read More →

Pierwsze warsztaty zarządzania projektami dla młodzieży za nami! 7 lipca 2015 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyły się organizowane przez nas warsztaty dla młodzieży z zakresu zarządzania projektami (wyznaczania celów, planowania i diagnozowania potrzeb), zarządzania zespołem (doboru, motywowania i utrzymania zaangażowania zespołu), oraz budżetu i finansów. Ostatni obszar przesunął się również na konsultacje online, […]

Read More →

BIURO INFORMACJI MŁODZIEŻOWEJ W KRAKOWIE! Od 1 lipca 2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych: działalnością w organizacjach młodzieżowych, wyjazdami na projekty młodzieżowe: wymiany, treningi, seminaria, organizacją projektów młodzieżowych i innych inicjatyw, wolontariatem krajowym i międzynarodowym (w tym Europejskim – EVS), rozpoznawaniem swoich kompetencji zdobytych podczas tych aktywności, polityką na rzecz młodzieży do biura Stowarzyszenia Europe4Youth przy ul. […]

Read More →

Opis projektu Zarys problemu: Rozpoznawalność efektów edukacji poza-formalnej (kompetencji zdobytych podczas wolontariatu, inicjatyw lokalnych, czy projektów młodzieżowych) w wielu krajach jest niska. Efekty te nie są rzetelnie certyfikowane, ani cenione jako doświadczenie edukacyjne I źródło kompetencji zawodowych. Istniejące narzędzia walidacji efektów uczenia się stosować można przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, w ramach europejskich programów edukacyjnych. […]

Read More →