Załącznik 5 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenia Europe4Youth

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Europe4Youth z siedzibą w Krakowie 30-051, przy ul. Urzędniczej 14/1. Inspektor Danych Osobowych powołany przez Zarząd Stowarzyszenia dostępny jest pod adresem: info@europe4youth.eu.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji działań dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia Europe4Youth, a jeśli wyraziła Pani/Pan dodatkową zgodę na przesyłanie informacji o działaniach Stowarzyszenia, także do przesyłania tychże informacji.

3) Stowarzyszenie może przekazywać dane osobowe osobom trzecim, zwłaszcza w przypadku realizowania projektów finansowanych przez zewnętrznych grantodawców, oraz organom kontrolnym. Grantodawcy projektów realizowanych przez Stowarzyszenie mają prawo dostępu do danych osobowych uczestników projektów zgromadzonych na listach obecności oraz prowadzonych do ich systemów online. Dane te używane są jedynie do ewidencjonowania wydarzeń i raportowania projektu. Uczestnicy udostępniając swoje dane są poinformowani o zasadach użycia ich danych oraz mogą udzielić zgody na wykorzystanie ich w celach ewaluacji programów lub zgody na wykorzystanie wizerunku w celach ewidencyjno-promocyjnych, co odbywa się w na podstawie osobnych zgód.

4) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone dla realizacji projektów będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia projektu.

5) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6) W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych celem przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia informacje te są przesyłane za pośrednictwem serwisu MailChimp, dlatego też dane będą przekazane do serwisu MailChimp zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych na podstawie umowy o przekazaniu danych pomiędzy Stowarzyszeniem Europe 4 Youth a The Rocket Science Group LLC z dnia 21.05.2018.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w projekcie Stowarzyszenia i rozliczenia ewentualnych kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem. Wzięcie udziału w projekcie jest dobrowolne.