Program Młody Kraków 2.0. zakłada opracowanie „Pracowni Młodzieżowych” – miejsc dedykowanych młodzieży, wolnych i otwartych dla wszystkich młodych ludzi niezależnie od różnic między nimi. Miejsc, które w całości zagospodarowane byłyby przez nich na potrzeby związane ze spędzaniem wolnego czasu, nauką, uczestnictwem w kulturze, aktywnością społeczną i obywatelską.

Ponieważ formuła Pracowni Młodzieżowych jest innowacyjna dla Miasta Kraków, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, Stowarzyszenie Europe4Youth oraz Miasto Kraków postanowili zorganizować konferencję wymiany dobrych praktyk z miastem partnerskim Norymbergą, która odbędzie się 5 listopada 2019 roku w godzinach 10.00-14.00 w Sali Dietla Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora młodzieżowego do udziału w tej polsko-niemieckiej konferencji, podczas której dowiemy się o bogatych doświadczeniach Norymbergi w zakresie pracy z młodzieżą i budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez centra i kluby młodzieżowe. Będziemy mieli także okazję przedyskutować rozwiązania dla Krakowa oraz wspólne przedsięwzięcia dla obu miast partnerskich.

Ale konferencja to nie jedyna rzecz, która doprowadzi nas do krakowskich centrów młodzieżowych, czyli Pracowni Młodzieżowych (wg. Programu Młody Kraków 2.0.)!

W dniach 1-4 listopada w Krakowie osoby pracujące z młodzieżą z Norymbergi i Krakowa wezmą udział w seminarium budowania nowych projektów i inicjatyw z młodzieżą z obu miast oraz odkrywania potencjału, jaki niesie z sobą partnerstwo miast. Wspólnie przygotujemy dla naszych miast propozycje projektów, zaprezentujemy je podczas konferencji i zaplanujemy ich wspólną realizację! Projekt ten współfinansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jako Polsko-Niemiecki Program Specjalistyczny.

Celami programu są: konsolidacja partnerstwa miast w obszarze młodzieży, opracowanie wspólnych projektów rozwijających solidarność i wartości demokratyczne wśród młodych ludzi, sieciowanie i wymiana dobrych praktyk.

Zapraszamy do obu wydarzeń!

Uczestnictwo w seminarium wiąże się z automatycznym uczestniczeniem w konferencji. Zgłoś się TUTAJ.

Jeśli interesuje Cię tylko konferencja aplikuj TUTAJ!

Termin zgłoszeń: 15 października 2019