Ostatnia odsłona programu RETOOLED dla organizacji młodzieżowych chcących profesjonalizować swoją pracę i osiągać szerszy zasięg i wywierać większy wpływ odbyła się końcem czerwca 2017 w Pancevie (Serbia) pod okiem trenerów z Europe4Youth.

8 organizacji młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej i Bałkanów rozwijało umiejętności współpracy z władzami publicznymi, wchodzenia w struktury dialogu społecznego, rozwijania pozycji organizacji młodzieżowych jako stałych aktorów w polityce młodzieżowej oraz nawiązywania partnerstw międzysektorowych. Nauczyliśmy się jak monitorować polityki publiczne, argumentować na rzecz młodzieży, pozyskiwać środki i torować sobie ścieżki wymiany informacji i wiedzy. Poznaliśmy dobre praktyki z Panceva, jak i Nowego Sadu, który będzie europejską stolicą młodzieży w 2019 roku o priorytecie podnoszenia roli młodzieży w podejmowaniu decyzji w polityce młodzieżowej. Ważnym punktem w programie był także Dialogu Usystematyzowany, jako jedyne tego rodzaju narzędzie dialogu młodzieży z władzami na poziomie unijnym.

Rezultatami projektu były modele zaangażowania organizacji młodzieżowych w politykę młodzieżową: obywatelski, ekspercki, nacisku, dialogowy, partnerski i…satyryczny. Europe4Youth zadbało o oprawę modelu eksperckiego: