Czym jest dzisiaj solidarność? Jak jest rozumiana przez młodzież? Jak powinna się realizować? Czym powinna być w Unii Europejskiej?

Tymi tematami zajmuje się krakowska młodzież z krakowskich szkół średnich. Od września do listopada brała ona udział w szkolnych warsztatach gry „RozgryźTO!” w temacie solidarności z wykluczonymi lub narażonymi na wykluczenie. Temat solidarności został zgłębiony i eksplorowany pod różnymi kątami i na różnych poziomach. Drużyny poznając problemy społeczne w kontekście Krakowa tworzyły propozycje rozwiązań: projektów społecznych, reform, programów, czy akcji, które realizować mogą samodzielnie. Autorzy/rki najlepszych rozwiązań biorą udział w spacerze badawczym z mentorem, który pomoże im zgłębić tematykę i udoskonalić swoją propozycję.

Ostatnim punktem projektu jest grudniowa debata z udziałem krakowskich i małopolskich decydentów, specjalistów, nauczycieli i przedstawicieli sektora pozarządowego, którzy wspólnie z młodzieżą nakreślą kierunek działania w tym obszarze w Krakowie. Przedstawiony lokalnie punkt widzenia włączony zaś zostanie do rekomendacji Dialogu Usystematyzowanego na temat przyszłości Europy w odpowiednim segmencie konsultacji.

Prowadzący:

b.mos@europe4youth.eu

p.krzystek@europe4youth.eu!

Projekt finansowany jest z programu Erasmus+ Akcja 3 – Wspieranie reform w polityce młodzieżowej.

Zobacz więcej:

                              

Plakat projektu

Rekomendacje

Materiały:

Gra planszowa, w jaką grali krakowscy uczniowie dostępna jest pod adresem www.rozgryzto.pl. Rozszerzenie gry „RozgryźTO! – Solidarność” można pobrać również tutaj: w języku ANGIELSKIM i POLSKIM.

 

Partnerzy i patroni: