Wiedza w pigułce dla początkujących

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego w możliwie kompaktowej formie zaprezentujemy możliwości, korzyści i szanse, które oferują szkołom różnorodne programy i inicjatywy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli działających w obszarze edukacji formalnej oraz przedstawicieli Organów prowadzących.

Szczególnie zapraszamy tych, którzy nie mają jeszcze doświadczeń z korzystaniem z unijnych programów wspierających edukację i chcą zdobyć pierwsze, ogólne rozeznanie w dostępnych inicjatywach.

Celem spotkania jest przedstawienie wachlarza możliwości edukacyjnych w ramach programów wdrażanych przez FRSE, co ułatwi szkołom i przedszkolom podjęcie decyzji w zakresie odpowiedniej ścieżki wnioskowania oraz pozwoli na rozpoczęcie przygody z unijnymi inicjatywami.

Miejsce spotkania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Budynek West Station I, Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A, III piętro

Termin: 4.12.2019 r.

Rejestracja na stronie wydarzenia: https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/programy-unijne-dla-szkol-i-przedszkoli-oferta-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji-wiedza-w-pigulce-dla-poczatkujacych-2/

 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie.