Po spotkaniu z partnerami projektu PRODEST mamy dobre decyzje i plan na najbliższe miesiące. Od września startujemy z warsztatmi dla młodzieży nt. rozwijania poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości z użyciem materiałów video na bazie wywiadów z młodymi przedsiębiorcami! Warsztaty prowadzone w Krakowie i Wrocławiu są bezkosztowe, a organizacja warsztatów poza ww. miastami wymaga jedynie pokrycia kosztów […]

Read More →

Jak w pełni uczestniczyć w zajęciach edukacji pozafomalnej? Jak świadomie kształtować swój rozwój? Jakie efekty przynosi edukacja pozaformalna? Jak rozpoznawać i certyfikować swoje kompetencje? Jak kształtować i organizować własne zajęcia edukacji pozaformalnej? Tego wszystkiego zakosztowali uczestnicy i widzowie trzeciego już warsztatu organizowanego w ramach projektu PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling. Wiedza ta, jak […]

Read More →

22 stycznia w nowo-otwartej Sali konferencyjnej Biura Informacji Młodzieżowej Europe4Youth odbyło się szkolenie dla uczestników projektu PRODEST przygotowujące do przeprowadzania wywiadów z młodymi przedsiębiorcami. Podczas spotkania (transmitowanego online, na fanpage`u PRODEST) odkrywaliśmy charakterystykę i różne techniki prowadzenia wywiadów dziennikarskich oraz badawczych – indywidualnych wywiadów pogłębionych. W efekcie dyskusji powstała koncepcja wywiadów, jakie będziemy prowadzić w […]

Read More →

19 grudnia zespół projektowy „PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling” spotkał się po raz pierwszy na żywo oraz online (spotkanie było udostępnione live na fanpage`u PRODEST oraz można było w nim uczestniczyć przez Skype). Plan tego trzyletniego projektu został szczegółowo omówiony i obmyślony wspólnie z uczestnikami. Odbędzie się cykl szkoleń krajowych, dwa treningi kompetencji […]

Read More →