Po spotkaniu z partnerami projektu PRODEST mamy dobre decyzje i plan na najbliższe miesiące. Od września startujemy z warsztatmi dla młodzieży nt. rozwijania poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości z użyciem materiałów video na bazie wywiadów z młodymi przedsiębiorcami!
Warsztaty prowadzone w Krakowie i Wrocławiu są bezkosztowe, a organizacja warsztatów poza ww. miastami wymaga jedynie pokrycia kosztów podróży 2 trenerów. Warsztaty prowadzimy dla klas szkół średnich, zawodowych, ośrodków szkoleniowych, uczelni wyższych i grup nieformalnych. Aby nas „zamówić” prosimy o kontakt: b.mos@europe4youth.eu.
Warsztaty mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim!

https://www.facebook.com/Prodest-1315569105120867/