Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia Europe4Youth prowadzi i na bieżąco rozwija ofertę nieodpłatnych zajęć warsztatowych dla uczniów szkół średnich w całej Małopolsce w tematach:

Ponadto, oferujemy warsztat w formie gry planszowej RozgryźTO!” polegający na rozwiązywaniu problemów społecznych młodzieży w Małopolsce:

 • Bezrobocie młodzieży,
 • Bieda i wykluczenie,
 • Emigracja młodych,
 • Nierówności w edukacji,
 • Niska rozpoznawalność edukacji pozaformalnej,
 • Radykalizacja młodzieży,
 • Aktywność społeczna młodzieży,
 • Uczestniczenie młodzieży w podejmowaniu decyzji,
 • Zdrowie fizyczne młodzieży,
 • Zdrowie psychiczne młodzieży,
 • Wspieranie przedsiębiorczości,
 • Wirtualizacja życia i zagrożenia w Internecie,
 • Rynek pracy dla młodzieży.

Co więcej, na Państwa życzenie oferujemy zindywidualizowany program warsztatów dla uczniów. Wszystkie warsztaty przygotowywane są w dwóch wersjach: 45-minutowej i 90-minutowej.

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczynamy w szkołach średnich, na uczelniach wyższych oraz w organizacjach pracujących z młodzieżą cykl warsztatów rozwijających poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości oraz związane z tym kompetencje.

Warsztaty stosują metodę popularną dotąd w innych dziedzinach, a mianowicie digital storytelling – opowiadanie historii w formie kilkuminutowych filmów. Uczestnicy oprócz praktycznych ćwiczeń, autorefleksji i pracy grupowej otrzymają dawkę przykładów i doświadczeń młodych przedsiębiorców zebranych w wywiadach i złożonych w sprytne video edukacyjne.
Do wyboru jest ponad 20 warsztatów tematycznych, które można dowolnie łączyć i modyfikować. Na każdy temat poświęcamy ok. 90 minut zajęć. Do ich przeprowadzenia potrzeba sali z ekranem, projektorem i Internetem.
Gorąco zachęcamy do zgłaszania grup!
Warsztaty prowadzimy w Krakowie i Wrocławiu za darmo, w innych miastach prosimy jedynie o pokrycie kosztów podróży trenerów.

Tematy warsztatów:

 • Autoocena predyspozycji zawodowych
 • Odporność na stres
 • Dobre samopoczucie w pracy
 • Elastyczność i reagowanie na wyzwania
 • Czy jestem materiałem na przedsiębiorcę/czynię?
 • Podsumowanie własnych kompetencji
 • Równowaga między życiem zawodowym a osobistym
 • Moje kompetencje a rola w zespole
 • Planowanie i stawianie celów
 • Podejmowanie decyzji
 • Planowanie samorozwoju
 • Planowanie firmy i pozyskiwanie inwestorów
 • Budowanie planu uczenia się
 • Przywództwo i budowanie zespołu
 • Dokumentowanie swoich osiągnięć – Europass CV
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie finansami
 • Odkryj właściwy dla siebie styl uczenia ię
 • Łączenie pasji zawodowych i osobistych
 • Dokumentowanie swoich osiągnięć – Paszport Kompetencji
 • Tworzenie biznes planu – model CANVAS

Zapraszamy do konsultacji!

E-mail: konsultacje@europe4youth.eu.

Tel: 500304031

Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia Europe4Youth – Regionalny Punkt Eurodesk

Ul. Urzędnicza 14/1 (wejście od podwórza)

30-051 Kraków

Zajęcia prowadzą trenerzy edukacji pozaformalnej Stowarzyszenia Europe4Youth i certyfikowani konsultanci młodzieżowi sieci Eurodesk Polska.