“Nieformalna Droga Rozwoju” to projekt dialogu usystematyzowanego mający na celu zwiększenie politycznej i społecznej rozpoznawalności efektów edukacji pozaformalnej oraz stworzenie forum do dyskusji pomiędzy młodzieżą a interesariuszami odpowiedzialnymi za ich edukacje i zatrudnienie.

 

 

 

 

”Małopolski Dialog Młodzieży” to przygotowany przez Stowarzyszenie Europe4Youth projekt w obszarze polityki na rzecz młodzieży. Polega na opracowaniu narzędzia dialogu społecznego z młodzieżą – gry planszowej na bazie diagnozy społecznej młodzieży w Małopolsce, przeprowadzeniu cyklu turniejów eliminacyjnych w małopolskich szkołach i organizacjach społecznych oraz zorganizowaniu Wielkiego Finału i debaty z interesariuszami.

 

 

 

EduAKTYWACJA to dwuletni cykl regularnych działań Stowarzyszenia Europe4Youth na rzecz zwiększenia aktywności publicznej i społecznej młodzieży małopolskiej. Polega na dostarczaniu bieżących informacji na temat możliwości wolontariatu, wyjazdów edukacyjnych i rozwojowych, a także dostarczaniu know-how o tym jak organizować własne projekty społeczne i zmieniać swoje otoczenie.

 

Paszport Kompetencji to uniwersalne narzędzie dokumentujące i walidujące kompetencje miękkie zdobyte podczas różnych aktywności edukacji pozaformalnej. Narzędzie to umożliwia walidację kompetencji personalnych, społecznych, zarządczych i praktycznych w zgodzie z europejskimi standardami.

 

 

 

 

 

EuropeLIVE to projekt, który zapoczątkował rozwijanie narzędzi edukacyjnych w formie LARP (life action role play), gier planszowych i escape roomów do edukacji obywatelskiej, historycznej, kulturowej, gospodarczej i politycznej młodych Europejczyków. Odbył się w formie wymiany młodzieżowej, w której wzięło udział 36 młodych ludzi z 6 krajów UE.