STOWARZYSZENIE EUROPE4YOUTH zostało zawiązane, by stworzyć młodym ludziom przestrzeń do partycypacji w społeczeństwie obywatelskim na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim, poszerzać ich horyzonty i przyczyniać się do ich samorozwoju poprzez wspieranie ich uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach młodzieżowych, a także zachęcanie do samodzielnego ich organizowania.

Dlatego też regularnie organizujemy i uczestniczymy w wymianach młodzieżowych, szczególnie w międzynarodowej konstelacji uczestników z Unii Europejskiej i krajów partnerskich, prowadzimy szkolenia, spotkania, seminaria informacyjne i warsztaty dla młodzieży, organizujemy i prowadzimy kampanie o charakterze społecznym, kulturalnym i informacyjnym; przygotowujemy akcje kulturalne w tym wystawy, koncerty oraz warsztaty; współpracujemy z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, a także władzami lokalnymi; bierzemy udział w dialogu strukturalnym oraz europejskiej polityce młodzieżowej; organizujemy także wolontariat międzynarodowy. Jesteśmy też częścią międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych East-West-East oraz IPCP (International Platform for Civic Participation). W 2012 roku Stowarzyszenie poszerzyło obszar swoich działań i razem z Niemiecką organizacją Fahrten-Ferne-Abenteruer stworzyliśmy jednostkę w Berlinie: Europe4Youth Deutschland.

Zobacz broszurę Stowarzyszenia Europe4Youth

Pobierz Statut Stowarzyszenia Europe4Youth