19 grudnia zespół projektowy „PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling” spotkał się po raz pierwszy na żywo oraz online (spotkanie było udostępnione live na fanpage`u PRODEST oraz można było w nim uczestniczyć przez Skype). Plan tego trzyletniego projektu został szczegółowo omówiony i obmyślony wspólnie z uczestnikami. Odbędzie się cykl szkoleń krajowych, dwa treningi kompetencji w Londynie, cykl wywiadów z młodymi przedsiębiorcami, edycja filmów i tworzenie narzędzi edukacyjnych, pilotaż narzędzi w szkołach i na uczelniach oraz konferencje podsumowujące. Wspólnie pracować będziemy nad filmikami edukacyjnymi wspomagającymi edukację do przedsiębiorczości oraz przewodnik dla edukatorów zawierający przykładowe scenariusze zajęć rozwijających kompetencje. Pojawiły się już pierwsze pomysły, ujednoliciliśmy koncepcję rezultatów projektu, a motywacja i ekscytacja sięgnęły zenitu!
W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie tworzenia Europass-CV. Potraktowaliśmy to narzędzie, obok Paszportu Kompetencji, jako sposób mierzenia efektów projektu na uczestników. Porównanie tych dokumentów przed i po projekcie pokaże nam rzeczywiste efekty edukacyjne i oddziaływanie projektu i rozwój uczestników.