Gra planszowa dla młodzieży „RozgryźTO!” zaprojektowana i wykorzystana w projekcie „Małopolski Dialog Młodzieży” oddaje się do Państwa dyspozycji. Jest to narzędzie edukacyjne rozwijające wśród młodzieży wiedzę na temat różnych problemów społecznych, umiejętności szukania rozwiązań, negocjacji, rozumienia różnych punktów widzenia oraz postawy empatii, odpowiedzialności za dobro wspólne.

Zapraszamy!

Aby otrzymać egzemplarz gry należy:

  • Zgłosić się po nią w Biurze Informacji Młodzieżowej przy ul. Urzędniczej 14/1 w godzinach jego pracy (10-16.00 od poniedziałku do piątku) za uprzedzeniem na maila konsultacje@europe4youth.eu

lub

Uwaga!

Dane zawarte w grze były świeże w 2015 roku i dotyczą Małopolski. Nie wyklucza to możliwości grania również później i gdzie indziej, acz należy wziąć poprawkę na te dwie kwestie lub uaktualnić dane lub/i nadać adekwatnego kontekstu regionalnego.