In Europe4Youth through the European Volunteer Service (EVS) and with the creation of the project of our volunteer Antonio Pedreño ‘’Akademia PanComido – Hiszpański w praktyce’’, has been collaborating during this week with the STRIM association, in which the Spanish-speaking volunteers have participated in our conversation classes with the youth of Kraków.

Read More →

Stowarzyszenie Europe4Youth rozpoczęło właśnie regularne spotkania Akademii Pan Comido. Zajęcia prowadzone przez naszego hiszpańskiego wolontariusza Antonio, który z wykształcenia jest nauczycielem języka hiszpańskiego jako obcego, w styczniu 2017 roku rozpoczął u nas rocznego EVSa (Wolontariat Europejski). Postanowiliśmy przez rok jego pobytu wykorzystać jego umiejętności i połączyć je z misją Stowarzyszenia, którą jest m.in. promocja edukacji pozaformalnej […]

Read More →