Jak w pełni uczestniczyć w zajęciach edukacji pozafomalnej? Jak świadomie kształtować swój rozwój? Jakie efekty przynosi edukacja pozaformalna? Jak rozpoznawać i certyfikować swoje kompetencje? Jak kształtować i organizować własne zajęcia edukacji pozaformalnej?

Tego wszystkiego zakosztowali uczestnicy i widzowie trzeciego już warsztatu organizowanego w ramach projektu PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling. Wiedza ta, jak określił jeden z uczestników, jest absolutnie konieczna do opanowania przed jakimikolwiek mobilnościami edukacyjnymi, w ramach, jak i poza programem Erasmus+. Umiejętności i postawy, które uczestnicy mieli okazję kształtować są zaś preludium do dalszej aktywności PRODESTowej i zachętą do dalszego zaangażowania.

Jednocześnie zachęcamy młodych i ciekawych świata przedsiębiorczości NEETsów (osób niepracujących i nieuczących się – chociaż kwestia statusu jest u nas drugo, a nawet trzeciorzędna)  do dołączania do grupy projektowej! Już wkrótce zespół zacznie prowadzić wywiady z młodymi przedsiębiorcami, nawiązywanie kontaktów, odkrywanie kompetencji i biografii młodych przedsiębiorców oraz będzie tworzyć narzędzia edukacyjne w formie filmów digital storytelling i z ich pomocą prowadzić będzie warsztaty dla młodzieży! Oj, będzie sporo okazji do rozwoju praktycznych umiejętności…

Zapraszamy!

Prezentacja:

Nagranie szkolenia:

info@europe4youth.eu