31 maja oraz 2 czerwca w Krakowie odbyły się dwa finałowe wydarzenia „Małopolskiego Dialogu Młodzieży”, konsultacji społecznych z młodzieżą koordynowanych przez Stowarzyszenie Europe4Youth. Przez ostatnie miesiące młodzi ludzie w wieku 16–22 lat w swoich szkołach grali w „RozgryźTO!”, czyli specjalnie przygotowaną grę planszową. W czasie rozgrywek projektowali jednocześnie rozwiązania problemów społecznych dotyczących młodzieży. Zwycięscy tych turniejów spotkali się na Wielkim Finale w Krakowie.

Finał składał się z dwóch gier miejskich, podczas których uczestnicy eksplorowali temat przewodni i szukali sposobów zapobiegania wykluczeniu młodzieży; oraz z dwóch debat z decydentami w sprawach młodzieży. Młodzi przedstawili im swoje propozycje, przemyślenia i sugestie na temat tego, jak zapewnić wszystkim młodym ludziom miejsce i udział w różnorodnym społeczeństwie, a w trakcie dyskusji wspólnie z decydentami zastanawiali się, co jeszcze można zrobić w tym zakresie, jakie są bieżące wyzwania dla młodych ludzi i jak im sprostać.
Temat Wielkiego Finału nie był przypadkowy. Jest on priorytetem w obecnym cyklu Dialogu Usystematyzowanego (18-miesięcznego cyklu konsultacji społecznych z młodzieżą w całej Unii Europejskiej) wyznaczającym bieżące kierunki Unijnej Polityki Młodzieżowej. Wyniki rozgrywek „RozgryźTO!” oraz wnioski z debat, oprócz tego, że zostały przekazane lokalnym decydentom w sprawach młodzieży, trafią także na Unijną Konferencję Młodzieżową, która opracuje rekomendacje dla Rady Unii Europejskiej przygotowującej rezolucję na ten temat.
Konsultacje posłużyły także wyłonieniu palących problemów oraz nowych wyzwań w obszarze polityk młodzieżowych na potrzeby tworzenia nowej strategii Miasta Krakowa na rzecz młodzieży. Nowopowstała Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, w której uczestniczą organizatorzy, już pracuje nad sposobami zmierzenia się z tymi wyzwaniami w Krakowie.
W wydarzeniach 31 maja i 2 czerwca wzięło udział niemal 70 młodych osób z całej Małopolski, nauczyciele, pedagodzy, osoby pracujące z młodzieżą, a także przedstawiciele sektorów władzy, biznesu, organizacji pozarządowych oraz edukacji. Na debacie 31 maja w Teatrze Ludowym gościliśmy m.in. Wydział Spraw Społecznych Miasta Krakowa (Bożena Opach, Tomasz Talaczyński), działaczy społecznych (Małgorzata Gondko, Dariusz Grochocki) oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Stanisław Banaś, Joanna Antonik i dr Kinga Gajda), zaś 2 czerwca w Urzędzie Miasta Krakowa odwiedził nas m.in. za-ca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Marta Patena, a także Teresa Misina, prezes Spółdzielni Socjalnej Równość, Maria Słuszko z Fundacji Hipoterapia, Łukasz Smogorowski z Krajowego Biura Eurodesk. Finały wygrały drużyny z VIII LO w Krakowie oraz Gminnego Centrum Edukacyjnego w Wawrzeńczycach, których członkowie wyjechali z Krakowa z czytnikami e-booków i smartwatchami.
Wielki Finał patronatem honorowym objął Parlament Europejski, Rada Miasta Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty, Wojewoda Małopolski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, sieć Eurodesk oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerem wydarzenia jest Miasto Kraków.
Organizator:
Stowarzyszenie Europe4Youth
Biuro Informacji Młodzieżowej
Ul. Urzędnicza 14/1
30-051 Kraków
konsultacje@europe4youth.eu
tel.: 500304031