EVS jest popularną, choć niełatwą metodą zwiększania szans młodych ludzi, podnoszenia ich międzynarodowego doświadczenia, budowania więzi między różnymi młodymi ludźmi. Organizacja projektów EVS to wymagające przedsięwzięcie, którego wyniki powinny – jak głosi hasło Erasmus+ – zmieniać życie i otwierać umysły. Jak zrobić, by tak się stało?

O tym właśnie rozmawialiśmy podczas międzynarodowego seminarium o jakości wolontariatu europejskiego EVS – „Sowing the seed for EVS” w dniach 17-25 stycznia 2016 roku w Krakowie. Poruszyliśmy najważniejsze kwestie, które spędzają sen z powiek koordynatorom i mentorom wolontariatu – jak przygotować i wybrać wolontariusza/kę, jak zapewnić mu/jej odpowiednie aktywności, które rozwijają i jednocześnie przyczyniają się do rozwoju organizacji, jak napisać dobry projekt EVS, jak monitorować jego efekty, jak zorganizować pobyt wolontariuszy i jak rozwiązywać bieżące konflikty.

Uczestnicy seminarium, sami bezpośrednio zaangażowani w organizację wolontariatu europejskiego – wysyłający, koordynujący i przyjmujący – dzielili się najlepszymi praktykami, „sprzedawali” sobie nawzajem sprawdzone „tricki” i aktywności, które przyczyniają się do najwyższej jakości projektów wolontariatu.

O efektach tych dyskusji przeczytacie w poniższym podręczniku dobrych praktyk, który zrealizowaliśmy wraz z partnerami. Tym samym ziarno wolontariatu europejskiego w naszych organizacjach zostało zasadzone i…już kiełkuje!