Europe4Youth w październiku tego roku żyło przede wszystkim organizacją szkolenia „From Skratch to Action” (7-14.10.13), które zgromadziło w Berlinie młodych menedżerów, liderów, przyszłych i obecnych działaczy trzeciego sektora z całej Europy. Zajęcia dotyczyły całościowego zarządzania organizacją pozarządową od metod planowania strategicznego, przez warunki prawne dla organizacji w państwach UE, metody podejmowania najważniejszych decyzji, aż po […]

Read More →