Od listopada 2013 do października 2014 będzie miał miejsce cykl szkoleń dla wolontariuszy i pracowników organizacji młodzieżowych pod szyldem „Project Academy”. Młodzi liderzy z Polski i Niemiec będą mieli możliwość zdobycia i rozwinięcia umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy w trzecim sektorze. Tematy szkoleń to: zarządzanie projektami, procesy grupowe, prowadzenie sesji nauki nieformalnej, pedagogika przeżyć, […]

Read More →

Europe4Youth w październiku tego roku żyło przede wszystkim organizacją szkolenia „From Skratch to Action” (7-14.10.13), które zgromadziło w Berlinie młodych menedżerów, liderów, przyszłych i obecnych działaczy trzeciego sektora z całej Europy. Zajęcia dotyczyły całościowego zarządzania organizacją pozarządową od metod planowania strategicznego, przez warunki prawne dla organizacji w państwach UE, metody podejmowania najważniejszych decyzji, aż po […]

Read More →