Europe4Youth się szkoli! Tegoroczny program szkoleniowy dla trenerów w sektorze młodzieżowym objął skład naszego Stowarzyszenia, które dzięki czemu zyskujemy możliwości rozwoju kompetencji oraz nawiązania dobrych partnerstw z trenerami reprezentującymi podobne profilem organizacje w Europie.

Program Training of Trainers 2017-18 składa się z cyklu 3 seminariów międzynarodowych, zaprojektowanego przez uczestników szkolenia – praktyki, oraz pracy zdalnej online – indywidualnej, grupowej oraz z mentorami. Końcem września odbyło się pierwsze seminarium w De Glind (koło Amersfoort) w Holandii, które rozpoczęło ten intensywny rok. Seminarium miało na celu ułożenie planu uczenia się na cały rok, zgłębienie modelu kompetencyjnego dla trenerów autorstwa SALTO, przygotowanie gruntu w grupie do wspólnego uczenia się, zrozumienie roli trenera jako moderatora procesu uczenia się, zrozumienie całorocznego programu i przygotowanie się do niego, zgłębienie kompetencji radzenia sobie z niejednoznacznością i zmianą w pracy trenerskiej, przygotowanie się do samosterowanego uczenia się oraz ewaluowanie swojego potencjału jako trenera/rki.

Seminarium składało się z ćwiczeń indywidualnych i grupowych dotyczących: podwalin uczenia się, koncepcji samosterowności w uczeniu się, kompetencji radzenia sobie z niejednoznacznością i zmianą, modelu kompetencyjnego dla trenerów międzynarodowych, wstępu do programu ToT, tła politycznego programu dla trenerów i działalności SALTO, dalszych możliwości szkolenia i wymiany dobrych praktyk dla trenerów, przygotowanie zespołów do próbnego treningu – szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, autoewaluacji kompetencji trenerskich. W programie znalazł się także dzień wolny oraz możliwości sieciowania, budowania podwalin pod współpracę między trenerami z różnych krajów, odbyły się też pierwsze spotkania z indywidualnymi mentorami. Każdego popołudnia odbywały się też spotkania grup refleksyjnych dla eksplorowania dalszych pytań, podnoszenia dodatkowych kwestii, rozwiewania lub podnoszenia wątpliwości. Każdy z uczestników prowadził też swój LAB – dziennik, notatnik, który każdy prowadził w zindywidualizowany sposób dla optymalizacji procesu uczenia się.

Jednocześnie, w zgodzie z zasadą samosterowności w uczeniu się, uczestnicy mieli do dyspozycji bazę książek, artykułów, inspiracji i … stolik z 20oma ukulele do samodzielnego zgłębiania wybranych tematów.

#ukuleleizationofnonformaleducation

#ToT2017