Warsztaty „Papiery do kariery” uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje.

Uczniowie analizują swoje kompetencje i dyskutują nad użytecznością dokumentów, które te kompetencje potwierdzają. W czasie zajęć dogłębnie poznają i analizują dokumenty składające się na portfolio Europassa. Uczą się je wypełniać i przekonują się, dlaczego warto  korzystać z nich przy ocenie i prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom.

Lekcje i warsztaty „Papiery do kariery” to efekt partnerstwa pomiędzy dwoma unijnymi programami: Europassem i Eurodeskiem. Tak jak pozostałe zajęcia oferowane przez Eurodesk Polska warsztaty mają dwie wersje: lekcyjną – 45-minutową, i warsztatową – 90-minutową.

Zajęcia prowadzą konsultanci Eurodesk Polska z następujących miast: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Katowice, Kraków, Kielce, Leszno, Łódź, Siemianowice Śl., Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Poznań (Instytut Zachodni), Zgierz, Zielona Góra.

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, analiza case study.

11972frseeuropass

Źródło: http://www.eurodesk.pl/eurolekcje/papiery-do-kariery