„Aktywator” to chronologicznie pierwszy scenariusz, jaki rozwinęło dla młodzieży Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia „Europe4Youth”. Powstał latem 2015 roku w ramach projektu „EduAKTYWACJA”. Jego celem jest przekazanie podstawowych informacji o możliwościach aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz mechanizmach dialogu społecznego.

  • 45-minutowa „lekcja” informacyjna polega na przedstawieniu różnorakich możliwości dla młodzieży (projekty młodzieżowe, organizacje działające w regionie, mobilność edukacyjna, zawodowa, wolontariat itd.) oraz przekazanie konkretnych wskazówek, jak aplikować o wolontariat, staż czy grant. Uczniowie samodzielnie formułują swoje oczekiwania i pytania do konsultantów, a prowadzący dynamicznie dostosowują zakres informacji do oczekiwań uczestników warsztatu.
  • Wersja 90-minutowa polega na symulacji działania społeczeństwa obywatelskiego, w której młodzież rozwija kompetencje obywatelskie, społeczne i interpersonalne; uczy się, jak działa trzeci sektor w państwie demokratycznym, poznaje tajniki dialogu społecznego i partycypacji publicznej. Dowiaduje się o różnych sposobach i mechanizmach wpływania na sprawy publiczne przez młodzież. Poprzez symulację uczniowie poznają mechanizm działania społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie konkretnego problemu społecznego. Wcielają się w różne grupy interesów i negocjują rozwiązania w zgodzie z opisem własnej postaci. Następnie symulują obrady Rady Miasta i podejmowana jest decyzja. Po zakończonej symulacji następuje podsumowanie, wyciąganie wniosków i wspólna dyskusja.

 

logosmllogo_test2