„Euroszanse” to najczęściej prowadzona lekcja z repertuaru Eurodesk Polska. Informuje o szansach, jakie stwarza młodym ludziom Unia Europejska. Są to przede wszystkim obszary związane z wolnością, finansowaniem i informacją.

Wolność jest synonimem swobodnego przepływu osób. Pieniądze to eurofundusze, które ułatwiają korzystanie z tej wolności. Informacja ma związek i z wolnością, i z pieniędzmi, czyli z dwoma pierwszymi motywami przewodnimi lekcji.

W czasie lekcji uczniowie zastanawiają się co im daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiadają na pytania quizu, poznają podstawowe zagadnienia zakresu pracy, studiów i wolontariatu w Europie, zapoznają się z programami finansującymi działalność młodzieżową i projektami młodzieżowymi. Wymyślają swoje własne projekty i dowiadują się, gdzie szukać na nie funduszy.

Metody pracy: burza mózgów, quiz, praca w parach, praca w grupach, wykład.

11972

Zobacz film o tej lekcji: http://www.eurodesk.pl/eurolekcje/euroszanse