„Euroaktywacja” to warsztat przygotowany przez Krajowe Biuro Eurodesk koordynujące sieć punktów informacji europejskiej dla młodzieży, której Stowarzyszenie Europe4Youth jest członkiem.

Celem tych zajęć jest zachęcenie młodzieży do aktywności i pokazanie, że może ona przybierać różne formy, a  każda z nich jest wartościowa.

Warsztat uświadamia również, że na aktywność – jeśli ma wymiar społeczny – można zdobyć środki. Kontekst warsztatów i konkursów jest w dużym stopniu europejski – unijne programy edukacyjne, o których jest mowa podczas warsztatów, aktywność społeczną i obywatelską łączą z mobilnością i rozwojem: edukacyjnym, zawodowym i osobowościowym.

Uczniowie dowiadują się jak poprawnie sformułować cele projektu, aby odpowiadały na potrzeby uczestników i problemy społeczne, dowiadują się na co należy zwracać uwagę przy pisaniu wniosków oraz o możliwościach programu Erasmus+.

11972

Źródło: http://www.eurodesk.pl/warsztaty/euroaktywacja