Poniższe materiały filmowe składają się fragmentów wywiadów z młodymi przedsiębiorcami, którzy opowiadali nam swoje historie sukcesów i porażek, a także w jaki sposób rozwijali kluczowe kompetencje związane z prowadzeniem własnego biznesu.

Zarządzanie czasem

Młodzi przedsiębiorcy dzielą się swoimi praktykami zarządzania czasem – zarówno planu dnia, jak i planów tygodniowych i nieco dłuższych. Ocena efektywności własnej pracy wraz z selekcją zadań i projektów jest podstawą pracy na własny rachunek.

Równowaga pomiędzy życiem osobistym a zawodowym

Prowadzenie własnej firmy to duże wyzwanie dla młodego człowieka i jego czasu wolnego, czasu „dla siebie”, jak i czasu dla przyjaciół i rodziny. Niektórzy twierdzą, że równowaga między życiem osobistym, a zawodowym nie istnieje dla przedsiębiorców. Inni, że jest niezbędna (w samodzielnie dostosowanej formie) dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Radzenie sobie ze stresem

Każdy przedsiębiorca doświadcza stresu. Każdy też ma swoje metody radzenia sobie ze stresem. Posłuchajcie jak radzą sobie nasi rozmówcy!


Ścieżka edukacyjna i zawodowa


Czasem jest tak, że przez całe młode lata zafiksujemy się na jeden zawód i wytrwale dążymy do jego osiągnięcia. Nagle jednak okazuje się, że to nie dla nas. I co? Wcale nie musimy zaczynać od nowa! Kwalifikacje i kompetencje właściwe dla jednej branży można z powodzeniem użyć w innych. Posłuchajcie jak wyboista była ścieżka Ani Bywanis-Kwiecień!


Rozwój pomysłu na biznes

Młodzi przedsiębiorcy z różnych krajów mówią jak zaczęli swoją przygodę z biznesem – co ich tknęło, zmotywowało, jakie problemy i potrzeby zauważyli, jakie luki na rynku wypełniają. Polecamy to ciekawe porównanie!


Przywództwo

O przywództwie w innej strony.


Monitorowanie, diagnozowanie


O narzędziach monitorowania i diagnozowania potrzeb.


Uczenie się przez działanie