O metodzie LARP (life action role play) słyszeli z pewnością ci, którzy interesują się rekonstrukcjami historycznymi, czy grają w różnego rodzaju gry. A wiecie, że LARP można stosować do uczenia się różnych dyscyplin? My spróbowaliśmy studiów nad rozwojem Europy od jej początków do dzisiaj, z uwzględnieniem połączeń między wydarzeniami, procesami i trendami przeszłości z tym, jak wygląda Europa dzisiaj.

 

Jak to zadziałało?

 

Uczestnicy wydarzenia (w naszym przypadku wymiany młodzieżowej) otrzymują opracowane przez liderów/organizatorów scenariusze dla swojej postaci, bazującej na postaciach historycznych lub takich, które mogły się pojawić. Fabuła rozgrywa się na tle lub w centrum wydarzeń historycznych takich jak obrady Stanów Generalnych przez Rewolucją Francuską, wojny religijne w czasach Reformacji, ucieczki z miast opanowanych przez dżumę, czy obrady Rady Ministrów Wspólnot Europejskich ustanawiających nowe traktaty unijne. Grając swoje postaci, a więc dążąc do realizacji swoich celów wczuwają się także w dylematy moralne epoki, rozumieją motywy działań różnych aktorów, a także związki przyczynowo skutkowe między historią, a dzisiejszym kształtem Europy.

 

Przykładowo, koncept praw jednostki nie byłby w Europie powszechny i dorozumiany, gdyby nie Rewolucja Francuska. Rozdział kościołów od państwa, sekularyzm, czy społeczeństwo obywatelskie, gdyby nie Reformacja. System prawny, w którym metodą regulowania stosunków społecznych są kodeksy, gdyby nie Prawo Rzymskie, a także Kodeks Napoleona. Nie znalibyśmy koncepcji narodów, państw narodowych, suwerenności narodów, gdyby nie wspomniana już Rewolucja Francuska, a także Wiosna Ludów. Modele gospodarcze rozwijałyby się w innych kierunkach, gdyby nie rewolucje przemysłowe i rozwój kapitalizmu w Europie i na świecie przez Europejskie kolonie. Gdyby zaś nie II wojna światowa, Europa nie miałaby tak silnego i niepodważalnego argumentu do procesu integracji Europejskiej i jej wizji (także współczesnych) opartych na przekonaniu, że unia to wspólnota wartości, solidarna przestrzeń pokoju i dobrobytu.

 

W wymianie młodzieżowej EuropeLIVE opracowaliśmy prototypy narzędzi edukacyjnych właśnie na te tematy. Powstały:

 • Scenariusz LARP nt. kodyfikacji prawa rzymskiego,
 • Escape Room w tematyce średniowiecznych epidemii dżumy,
 • Scenariusz LARP o Reformacji,
 • Scenariusz LARP o Rewolucji Francuskiej,
 • Gra planszowa wielkoformatowa o Rewolucji Przemysłowej,
 • Gra miejska o efektach II Wojny Światowej i Holocauście,
 • Symulacja obrad Rady Ministrów Wspólnot Europejskich.

Projekt „Europe-LIVE” został sfinansowany z programu Erasmus+ Akcja 1: Wymiany Młodzieżowe.

 • materiały zostały zrealizowane przy wsparciu nansowym Komisji Europejskiej;
 • Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w materiałach zawartość merytoryczną;
 • materiały dostępne są bezpłatnie.

Linki:

Materiały edukacyjne:

 • Scenariusz LARP i opisy postaci na temat prawa rzymskiego // Scenario and roles description for Roman Law LARP:
 • Scenariusz LARP i opisy postaci na temat reformacji // Scenario and roles description for reformation LARP:   
 • Scenariusz LARP i opisy postaci na temat Rewolucji Francuskiej // Scenario and roles description for French Revolution LARP 
 • Materiały do gry „Rewolucja przemysłowa”// Materials for the game „Industrial revolution”   
 • Gra miejska w Krakowie na temat II Wojny Światowej i Holocaustu // City game in Kraków on II World War and Holocaust.

Materiały filmowe:
O wymianie młodzieżowej EuropeLIVE:

O tworzeniu się Prawa Rzymskiego i negocjowalnych wartościach:

O reformacji i tajnym spisku mającym na celu skłócenie Ligi Katolickiej z Rzymskokatolicką Unią:

O sytuacji tuż sprzed Rewolucji Francuskiej, relacjach społecznych i groźbie rewolty:

Wyniki wymiany młodzieżowej – ewaluacja i dalsze działania:

Uczestnicy wymiany zakochali się w metodzie LARP, co wyrazili nie tylko w ewaluacji, ale przez organizację wydarzeń tymi metodami w pracy swoich organizacji, w swoich szkołach i uczelniach.

Niemieccy uczestnicy – wolontariusze skupieni wokół ośrodka ESW w Berchum zorganizowali LARP na temat jednoczenia się Europy dla goszczonej tam grupy młodych ludzi. Korzystakąc z materiałów (konstrukcji scenariuszy, grafik postaci, niektórych elementów scenariusza) sprowadzili fabułę na wyzwania, jakie stoją dziś przed Europą, m.in. ewenement Brexitu i rozpadanie się solidarności.

Portugalscy uczestnicy zorganizowali serię warsztatów dla licealistów i studentów z użyciem metody LARP w profilaktyce problemów psychicznych. Zostały użyte na zajęciach z psychologii rozwojowej na Uniwersytecie w Lizbonie, na którym psychologię studiuje jedna z uczestniczek wymiany.

Projekt zainspirował także pozostałych partnerów do dalszej eksploracji metody i próby zastosowania jej w edukacji obywatelskiej i rozwijania obywatelstwa europejskiego w kolejnych wymianach młodzieżowych.

 

Zarówno w ewaluacji, jak i swoich Youthpassach, uczestnicy wymiany podkreślali zdobycie unikalnych kompetencji, nowej metodologii, umiejętności tworzenia scenariuszy, wątków, historii, ale też kompetencji obywatelskich – zrozumienie zależności historycznych, ciągłe spojrzenie na rozwój historyczny, zrozumienie dla procesów i wydarzeń oraz ich konsekwencji. Ponadto, uczestnicy zdobyli informacje o samych sobie – granie postaci pozwoliło na eksplorację nowych sposobów uczenia się, przyjemności i efektywności uczenia się przez odgrywanie (i odczuwanie!) emocji, sposobów myślenia, motywów, dylematów. Rezultaty dotyczyły zatem wielu różnych aspektów życia uczestników, z potencjalnie długoterminowymi skutkami.

 

A oto, co mówili o tym doświadczeniu sami uczestnicy:

 

Cytaty pochodzą z anonimowych formularzy ewaluacyjnych zebranych ostatniego dnia wymiany.

 

 • I have finally UNDERSTOOD history. Really! I hated this at school, but this way is absolutely new and fun and it worked on me!
 • The methodology allowed me to open myself and discover many new things, also about myself, while acting somebody that might live years ago.
 • I want to do LARPs again! Thank you for inspirations.
 • The best youth exchange I`ve even been to!
 • If you publish the board game, I`d totally buy one :)