Zakończył się jeden z ważniejszych projektów naszego Stowarzyszenia – projekt dialogu strukturalnego pt. „Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukację nieformalną”. Składał się z szeregu wydarzeń i codziennej pracy naszych członków nad kluczowymi dla nas tematami: polityki na rzecz młodzieży, edukacji poza-formalnej i warunkami jej rozpoznawalności. Za udany można uznać cykl czterech konferencji […]

Read More →

5 listopada 2013 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się debata nt. działalności międzynarodowej i współpracy szkół, organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi w zakresie polityki młodzieżowej. Chociaż zaplanowanych tematów do debaty było wiele, dyskusja z udziałem publiczności skupiła się wokół kilku problemów. Spotkanie otworzył koordynator powołanego przez MSZ Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Przemysław Dziewitek, […]

Read More →

Spotkania młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową to nowy i odważny dla Stowarzyszenia Europe4Youth krok, który można w uproszczeniu nazwać włączeniem się w Proces Strasburski. Nasz projekt dialogu strukturalnego ma na celu zwiększenie politycznej i społecznej rozpoznawalności edukacji nieformalnej oraz stworzenie pomostu porozumienia pomiędzy młodzieżą, a interesariuszami odpowiedzialnymi za ich edukację i zatrudnienie. Chcemy […]

Read More →

Stowarzyszenie Europe4Youth oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach dialogu usystematyzowanego UE z młodzieżą. Tematem przewodnim konsultacji jest zaangażowanie społeczne młodzieży z grupy NEET. Więcej o konsultacjach można dowiedzieć się tutaj. „Twoja opinia jest ważna… dla całej Unii Europejskiej. Zachęcamy do udziału w konsultacjach prowadzonych w ramach europejskiej współpracy w dziedzinie […]

Read More →