Pierwsze warsztaty zarządzania projektami dla młodzieży za nami! 7 lipca 2015 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyły się organizowane przez nas warsztaty dla młodzieży z zakresu zarządzania projektami (wyznaczania celów, planowania i diagnozowania potrzeb), zarządzania zespołem (doboru, motywowania i utrzymania zaangażowania zespołu), oraz budżetu i finansów. Ostatni obszar przesunął się również na konsultacje online, […]

Read More →

Pierwsza edycja cyklu szkoleń dla młodych liderów zakończona! Wspólnie z Europe4Youth Deutschland zorganizowaliśmy cykl lokalnych szkoleń w Krakowie i Berlinie dla młodych i obiecujących liderów społecznościowych z zakresu zarządzania projektami i przywództwa w grupie aby wesprzeć ich w dalszej działalności społecznej i przyczynić się do jej profesjonalizacji. Weekendowe szkolenia odbywały się średnio co półtora miesiąca, […]

Read More →

Od listopada 2013 do października 2014 będzie miał miejsce cykl szkoleń dla wolontariuszy i pracowników organizacji młodzieżowych pod szyldem „Project Academy”. Młodzi liderzy z Polski i Niemiec będą mieli możliwość zdobycia i rozwinięcia umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy w trzecim sektorze. Tematy szkoleń to: zarządzanie projektami, procesy grupowe, prowadzenie sesji nauki nieformalnej, pedagogika przeżyć, […]

Read More →