Małopolski Dialog Młodzieży to nazwa projektu, w ramach którego przygotowano grę planszową o nazwie „RozgryźTO”, która zostanie wykorzystana podczas rozgrywek w małopolskich szkołach. W trakcie szkolnych turniejów młodzieży przedstawiane będą problemy społeczne (przykładowo: emigracja młodych, bezrobocie młodzieży, wykluczenie społeczne), które muszą rozwiązać w grupie, aby zyskać jak największą liczbę punktów. Gra planszowa jest tutaj właściwie […]

Read More →

BIURO INFORMACJI MŁODZIEŻOWEJ W KRAKOWIE! Od 1 lipca 2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych: działalnością w organizacjach młodzieżowych, wyjazdami na projekty młodzieżowe: wymiany, treningi, seminaria, organizacją projektów młodzieżowych i innych inicjatyw, wolontariatem krajowym i międzynarodowym (w tym Europejskim – EVS), rozpoznawaniem swoich kompetencji zdobytych podczas tych aktywności, polityką na rzecz młodzieży do biura Stowarzyszenia Europe4Youth przy ul. […]

Read More →

Opis projektu Zarys problemu: Rozpoznawalność efektów edukacji poza-formalnej (kompetencji zdobytych podczas wolontariatu, inicjatyw lokalnych, czy projektów młodzieżowych) w wielu krajach jest niska. Efekty te nie są rzetelnie certyfikowane, ani cenione jako doświadczenie edukacyjne I źródło kompetencji zawodowych. Istniejące narzędzia walidacji efektów uczenia się stosować można przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, w ramach europejskich programów edukacyjnych. […]

Read More →