W sobotę 11 maja na terenie Małej Hali Tauron Arena Kraków odbyła się druga edycja hackathonu młodzieżowego „YouthKrakHack. O kulturę (się) proszę”. W ramach wydarzenia 38 uczestników podzielonych na zespoły pracowało nad projektami działań mających na celu udoskonalenie oferty kulturalnej Krakowa adresowanej do młodzieży. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz Komisję dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży jako jeden z elementów programu „Młody Kraków” 2.0, uchwalonego na lata 2019 – 2023.

Od rana, przez 12 godzin, 8 zespołów przygotowywało projekty działań w jednym z czterech obszarów tematycznych. Dotyczyły one koncepcji festiwalu kultury młodzieżowej, bonu kulturalnego dla młodzieży, poszerzenia ofert krakowskich instytucji kultury oraz młodzieżowego wolontariatu w kulturze. Aż 5 powstałych w trakcie wydarzenia projektów zostało zakwalifikowane do udziału w gali finałowej 14 maja, na której wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Poza przygotowaniem projektów, uczestnicy mieli możliwość udziału w licznych warsztatach edukacyjnych oraz w atrakcjach przewidzianych w ramach imprezy towarzyszącej na świeżym powietrzu, otwartej dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno uczestnicy hackathonu jak i chcący odpocząć mieszkańcy Krakowa mieli możliwość zagrania w edukacyjne gry planszowe i żywe szachy, wzięcia udziału w programie wymiany książek, a także uczestnictwa w zajęciach Zumby. Na miejscu obecni byli także przedstawiciele krakowskich incjatyw lokalnych, informujący o swoich działaniach.