Konkurs Selfie+jest doskonałą okazją dla wszystkich beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, którzy swoje efekty działań w projektach mogą przedstawić w zdjęciach.

Konkurs trwa do 30 października 2019.

Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy zarejestrować się na platformie Selfie+, zamieścić zdjęcie z krótkim opisem zrealizowanych działań w projekcie.

Zdjęcia można zamieścić w dwóch kategorii:

  • Twój projekt w jednym ujęciu;
  • Europejskie wartości w moim projekcie.

Eksperci FRSE wybiorą najciekawsze zdjęcia w każdej z kategorii konkursowych programów Erasmus+ (w sektorach Edukacja Szkolna, Edukacja Zawodowa, Pozaformalna Edukacja Młodzieży, Edukacja Dorosłych, Edukacja Zawodowa), PO WER, Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Materiały dodane poza terminem konkursu będą służyły inspirowaniu osób działających na rzecz edukacji, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwojowi platformy Selfie+ jako działania upowszechniające rezultaty projektów.

PLATFORMA SELFIE+

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań na platformie selfie+ realizatorzy projektów mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, upowszechniać wyniki pracy nad projektem, a przede wszystkim pokazać potencjalnym przyszłym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację, że warto korzystać z naszej oferty.

Dołączenie do społeczności Selfie+ to nie tylko okazja do zaprezentowania najciekawszych relacji z działań projektowych, ale również wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, inspiracja dla instytucji działających w obszarze edukacji oraz doskonała zabawa połączona z uczeniem się.

Platforma działa od 2015 roku, a została stworzona przez sektor Erasmus+ Edukacja szkolna. Sukces projektu sprawił, że w 2017 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji postanowiła włączyć w działania również beneficjentów pozostałych sektorów programu Erasmus+, a także programu PO WER, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.