Warsztaty ze studentami Europeistyki UJ pt. „Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować” odbyły się 16 kwietnia, organizowane przez Stowarzyszenie 61, wydawcę portalu www.mamprawowiedziec.pl. Warsztaty pokazywały proces decyzyjny w Parlamencie Europejskim na przykładzie symulacji obrad nad rezolucją o ograniczeniu emisji CO2.

Studenci wcielili się w rolę frakcji w Parlamencie Europejskim i argumentowali przyjęcie aktu zgodnie z linią swoich grup politycznych.

Warsztaty zorganizowano w ramach współpracy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, Stowarzyszenia Europe4Youth i projektu „European Youth Together” oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+.