Wczorajsza debata o programie „Młody Kraków 2.0.” zakończyła niemal dwuletni proces powstawania programu oraz oświetliła go nieco dla młodzieży i przyniosła wiele cennych wskazówek dla jego realizatorów! W Artetece gościliśmy I Zastępcę Prezydenta Andrzeja Kuliga, Dyrektor Wydziału Kultury Katarzynę Olesiak, dr Ewę Krzaklewską z UJ, Dyrektora MOWIS Mateusza Płoskonkę oraz 26 młodych ludzi, organizacje młodzieżowe, osoby pracujące z młodzieżą, a także członków Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Miasta.

Program „Młody Kraków 2.0.” to nowa odsłona polityki młodzieżowej Miasta Krakowa. Zakłada większe otwarcie miasta na sposób funkcjonowania i komunikacji młodzieży oraz na jej potrzeby. W dużej mierze to młodzi ludzie proponowali rozwiązania do strategii, m.in. podczas czerwcowego hackathonu „YouthKrakHack”.

Wstęp do strategii: FILM

Przestrzeń dla młodzieży

Filmiki wprowadzające do obszaru:

FILM

FILM

Brakuje przestrzeni fizycznych, w których młodzież mogłaby spędzać wolny czas. Pracownie dla Młodzieży, jakie mają powstać do 2023 roku zabezpieczą tę potrzebę, jeśli będą:

  • Otwarte dla wszystkich, w tym młodych obcokrajowców,
  • Bezpłatne, z podstawową infrastrukturą i…dostępem do kawy,
  • Moderowane przez profesjonalnych „youth workerów”.

Prezydent Kulig podkreślił, że pilotażowa przestrzeń przy Os. Zgody 7 była strzałem w dziesiątkę i zapowiedział, że docelowo operatorami takich przestrzeni powinny być „autentyczne” organizacje. Dyrektor Płoskonka zapewnił, że prace nad Pracowniami nie ominą samorządów uczniowskich, ani organizacji młodzieżowych.

Przestrzenie w Internecie to również pole do angażowania i integrowania młodzieży, wbrew mechanizmom w sieci prowadzącym do jej izolacji i segregacji. Reprezentantki Fundacji TAB podkreślały konieczność pracy nad komunikacją interpersonalną offline, zaś dr Krzaklewska zaznaczyła, że dla młodzieży rzeczywistość online i offline się przeplata i zlewa dla młodych ludzi. Ważne jest, aby te przestrzenie skupiały ludzi różnorodnych, zapobiegając zamykaniu w bańkach informacyjnych i towarzyskich.

 

Młodzież działa lokalnie

Filmik wprowadzający do obszaru: FILM

Młodzież szkolna nie zna możliwości ani nie jest gotowa do działania na rzecz dobra wspólnego – wynika z badań Krakowskiej Diagnozy Młodzieży. Wspieranie postawy wolontariusza oraz postaw obywatelskich to jedno z zadań programu. Ale, co podkreślali młodzi ludzie na debacie, zanim zaczniemy budowanie postaw, należy zapewnić rzetelną informację o możliwościach, która dotrze do wszystkich. Komunikacja i informacja. Obok planowanego w programie Centrum Informacji o Wolontariacie (i sieci organizacji oferujących wolontariat), padła ciekawa propozycja utworzenia siatki informatorów młodzieżowych, którzy pomogą dotrzeć do młodych ludzi w zakamarkach nieznanych miastu, ani instytucjom.

Głos młodych w mieście

Filmik wprowadzający do obszaru: FILM

Wpływ młodych ludzi na decyzje, które mają wpływ na ich życie jest nieodczuwalny przez młodych ludzi. Młodzi nie znają struktur, które im to umożliwiają, ale też sposób współdecydowania jest…archaiczny (konsultacje, formalizm, ciała dialogu). Głos młodych w mieście powinien być formułowany w sposób, który młodzi będą lubić i trafiać we właściwe uszy. Jak?

Po pierwsze, jak podkreśla Dyrektor Płoskonka, korzystajmy z istniejących struktur: Budżet Obywatelski, Młodzieżowa Rada Miasta, KDO ds. Młodzieży. Ale przybliżmy je młodym ludziom, np. poprzez Młodych Ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, którzy są, jak podkreśla Prezydent Kulig, autentyczni, nieinteresowni, przekonujący – dużo lepsi od polityków i urzędników. Spójrzmy, jak działają inne ciała dialogu i zmodyfikujmy ich strukturę, by były reprezentatywne i przyjazne młodzieży.

Jak jeszcze wspierać uczestnictwo młodych ludzi w życiu publicznym? Minimalizując procedury, moderując ten proces odpowiednio, uruchamiając działania w szkołach. Informując poprzez spójną sieć instytucji, które o sobie wzajemnie wiedzą. Promocji wśród młodych ludzi wymaga też sam kanał komunikacji między miastem, a młodzieżą.

Kultura (dla) młodzieży

Filmik wprowadzający do obszaru: FILM

Program chce wspierać młodych twórców z jednej strony, a z drugiej zwiększać udział młodzieży w kulturze, dostęp młodych do kultury i jej współtworzenie. Dyrektor Olesiak podkreślała politykę otwartych drzwi Wydziału Kultury, do którego wystarczy napisać z propozycją, aby zrealizować akcje kulturalne. Podkreślono kilka dobrych praktyk, m.in. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i inkubator kultury, pracownie nagraniowe w domach kultury oraz akcje, typu otwarta estrada, które cieszą się mniejszym lub większym powodzeniem. Nowym pomysłem byłyby „kąciki dla młodzieży” w instytucjach kultury, co wcześniej w gronie KDO nazwaliśmy udostępnianiem przestrzeni do spotkań dla młodzieży m.in. w instytucjach kultury. Proponownay w porgramie Festiwal kultury młodzieżowej Youth KrakArt mógłby zaś zyskać międzynarodowy charakter poprzez dwujęzyczność i wysoki poziom (propozycja Fundacji TAB).

Młodzi na rynku pracy

Filmik wprowadzający do obszaru: FILM

Obszar ten jest jednym z ważniejszych dla młodych ludzi zmagających się z wyborami życiowymi, kiedy rynek pracy zmienia się nawet częściej niż z roku na rok. Potrzeba orientacji, znajomości już zróżnicowanego rynku pracy poprzez żywych ludzi, praktyków biznesu – mentorów – jest silna. Anna Mirzyńska z UEK podkreśliła konieczność powstania wymyślonej w hackathonie aplikacji kojarzącej mentorów z młodymi ludźmi, chociaż Prezydent Kulig wyraził wątpliwość, czy nawet taka metoda jest w stanie zniwelować szkodliwe efekty formalnej edukacji (cytując za Panem Prezydentem – „indoktrynacji”) szkolnej.

Partnerstwo dla młodych

Filmik wprowadzający do obszaru: FILM

Ostatni obszar strategiczny jest tworzeniem warunków do rozwijania pracy z młodzieżą. Zakłada docenienie osób pracujących z młodzieżą (tytuł „Wspieram Młodych”), międzynarodową współpracę międzynarodowej i wymianę dobrych praktyk. Powinno również zakładać możliwość rozwoju kompetencji osób pracujących z młodzieżą, a zwłaszcza rozwoju kompetencji cyfrowych. Podczas debaty padła mocna propozycja Radnego Łukasza Sęka, by utworzyć urząd Pełnomocnika ds. Młodzieży koordynującego sprawne wdrażanie programu w porozumieniu z różnymi stronami.

 

Debatę można obejrzeć na kanale Arteteki: TUTAJ

oraz na fanpage`u @Kraków Młody Duchem: TUTAJ

Pełny tekst Młodego Krakowa 2.0. (stan na 27.11.2018) można znaleźć TUTAJ

 

 

Organizatorzy:

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Partnerzy:

Stowarzyszenie All in UJ

Stowarzyszenie Europe4Youth

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.