Kolejny projekt dialogu młodzieży z władzami dobiega końca! RozgryźTO 2.0. zakładał dalsze etapy konsultacji społecznych z młodzieżą oraz wydanie aktualizacji gry o tym samym tytule. A tu oprócz gry konsultacyjnej mamy grę przygotowującą młodzież do realizowania różnych typów projektów społecznych! I to wszystko w ramach Erasmus+ Akcji 3 – wspierania reform w polityce młodzieżowej.

 Tak.. Piękny był to projekt. Wspólnie z partnerem z Berlina opracowaliśmy aktualizację gry „RozgryźTO!” i powstałą „RozgryźTO 2.0” rozgrywaliśmy z małopolską i brandenburską młodzieżą. Serię warsztatów nad rozwiązywaniem palących problemów społecznych zakończyło przygotowanie grą terenowa do debaty finałowej, którą w Krakowie był hackathon projektów młodzieżowych YouthKrakHack 2 czerwca 2018 roku. Zaproponowane przez młodzież projekty odpowiadały na takie problemy jak: rozkład więzi społecznych, brak wolnej przestrzeni do współpracy i integracji młodzieży, brak orientacji i zagubienie młodych w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, trudności w przepływie informacji między administracją publiczną, a młodzieżą, niedopasowanie form komunikacji do młodych ludzi. Zaproponowano zatem: aplikację mobilną do komunikacji z miastem, przestrzenie typu open space dla młodzieży, przestrzenie do spędzania czasu na powietrzu, program mentorski dla młodych, łatwo dostępne boiska do siatkówki plażowej, miejsca i aktywności integrujące młodzież przyjezdną, wielokulturową.

Rekomendacje młodzieżowe włączono do rekomendacji Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, która pełni rolę rzecznika młodzieżowego w mieście oraz do międzynarodowych organizacji i KGR Dialogu Usystematyzowanego. Głos poszedł w świat! A w Krakowie rozpoczęły się zmiany…

Projekt zyskał dofinansowanie w akcji 3 Erasmus+.

Uwaga – grę RozgryźTO 2.0. możesz samodzielnie ściągnąć, wydrukować i w nią zagrać!

Wersja POLSKA:

 1. Instrukcja
 2. Plansza
 3. Karty gracza
 4. Karty problemów
 5. Karty projektów
 6. Karty zasobów
 7. Karty narzędzi 
 8. Pudełko

English Version:

 1. The instruction
 2. The board
 3. The players` cards
 4. The problem cards
 5. The projects` cards
 6. The resources` cards
 7. The tools` cards
 8. The box

Die Deutsche Version

 1. Das Spielanleitung
 2. Das Problembaum
 3. Die Spielkarten
 4. Die Werkzeuge
 5. Die Projektkarten
 6. Die Ressourcenkarten
 7. Das Spielbrett
 8. Die Box