SALTO-Youth Participation & Information think tank dotyczący partycypacji młodzieży rozpoczął działalność pierwszym spotkaniem w Tallinie! 20 praktyków, badaczy i ekspertów spotkało się, by zidentyfikować luki w wiedzy i wyznaczyć kierunki dalszych badań i działalności w obszerze partycypacji młodzieży na poziomie europejskim.

Metodą teorii zmiany społecznej połączyliśmy wizję, jaką chcemy osiągnąć w tym obszarze, z aktualnymi trendami, działaniami i programami realizowanymi w Europie. Krytyczna analiza obu części pozwoliła nam zidentyfikować braki w wiedzy oraz luki w działaniach. Analizowaliśmy obszar wspierania młodzieży, aktywnej młodzieży, organizacji młodzieżowych i wspierających partycypację, decydentów oraz społeczeństwo w szerokim sensie. Jeden z ciekawszych wniosków dotyczył tego ostatniego obszaru – społeczeństwa. Okazuje się, że działania w sektorze młodzieżowym nie przekładają się na zmiany w percepcji młodzieży w społeczeństwie, czy na lepsze rozumienie problematyki przez ludzi spoza sektora młodzieżowego. To duża luka, której przyjrzymy się wspólnie z decydentami w obszarze młodzieży w Europie.

Było to intensywne, inspirujące i eksploratywne spotkanie, pełne nawiązywania kontaktów i planowania. Wśród wybranych ekspertów znalazła się też Barbara Moś, dyrektor naszego Stowarzyszenia.