12 października w Centrum Obywatelskim odbyło się spotkanie konferencyjno-szkoleniowe, które zgromadziło edukatorów, urzędników, praktyków, nauczycieli i osoby pracujące z młodzieżą zajmujące się rozwijaniem wśród niej przedsiębiorczości.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały narzędzia edukacyjne wytworzone w ramach projektu PRODEST, którego Stowarzyszenie jest partnerem:

  • filmiki w formie digital storytelling oparte na wywiadach z młodymi przedsiębiorcami,
  • scenariusze zajęć warsztatowych z młodzieżą rozwijająca praktyczne kompetencje związane z przedsiębiorczością,
  • przewodnik po edukacji przedsiębiorczości dla edukatorów.

Uczestnicy usłyszeli o kolejnych etapach projektu, procesie wypracowywania rezultatów, a także dowiedzieli się jak się posługiwać scenariuszami zajęć. Dodatkowym punktem programu była informacja o programie Erasmus+ Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne w Sektorze Młodzież, który dofinansowuje projekt PRODEST.

Pilotaż zaprezentowanych narzędzi trwa jeszcze do końca 2017 roku. Warsztaty przeprowadzane są w różnych instytucjach, organizacjach, uczelniach i szkołach średnich, w tym w Stowarzyszeniu Europe4Youth w ramach Akademii PRODEST. Uczestnicy konferencji wyrazili zainteresowanie wykorzystaniem materiałów w swojej pracy oraz zorganizowaniem warsztatów dla młodzieży, z którą pracują.