W ramach projektu PRODEST odbyły się dotąd dwie mobilności edukacyjne dla młodzieży: w Londynie, gdzie uczyliśmy się kręcić i edytować filmy z wywiadów z przedsiębiorcami, oraz w Makovie na Słowacji, gdzie młodzież przygotowywana była do prowadzenia warsztatów przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej, pozaszkolnej i studentów.

Spotkanie na Słowacji było już ostatnią okazją dla młodych zespołów projektowych, by się spotkać i wspólnie uczyć. A o tym, jak to było czytaj dalej:


Na Słowację pojechaliśmy samochodem. Najpierw wstąpiliśmy do siedziby KERIC w Czadcy, następnie odwiedziliśmy Żylinę, by osiąść w Makovie żeby uczyć się, testować scenariusze zajęć i motywować się nawzajem do dalszej pracy w naszych krajach.

Teren był przepiękny. Wokół góry, las, cisza i ustronie. Odgłosy naszej pracy i integracji niosły się po pagórkach do najbliższych sąsiadów, w tym koni, krów i baranów.

Rozpoczęliśmy tradycyjnymi grami budującymi zespół i współpracę w grupie. Każdy dzień rozpoczynał się wstępem do różnych aspektów edukacji pozaformalnej i prowadzenia zajęć tak, aby młodzi uczestnicy prócz praktycznego testowania scenariuszy, mogli także ubrać zdobyte doświadczenia w wiedzę teoretyczną. Popołudnia spędzaliśmy na testowaniu zaplanowanych wcześniej warsztatów kompetencji.

Kilka z nich poświęciliśmy na testowanie naszej wytrzymałości i kondycji. Wycieczka w góry wykończyła wielu z nas, ale hotel oferował relaks i wypoczynek. W efekcie, obok pracy, planowania i wysiłku nad rezultatami projektu mieliśmy okazję do wyciszenia się i zebrania myśli. Praktyka równowagi między życiem zawodowym, a czasem dla siebie!

Trening ten był preludium do serii zajęć warsztatowych, które przeprowadzimy od września w szkołach średnich, uczelniach i organizacjach rynku pracy w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Słowacji w tematach różnych kompetencji związanych z przedsiębiorczością, od podejmowania decyzji, po równowagę między życiem osobistym, a zawodowym. W Krakowie otwieramy zaś „Akademię PRODEST” – popołudniowe warsztaty wybranych kompetencji.

Ich lista znajduje się tutaj.

Kalendarz zajęć popołudniowych zostanie uruchomiony we wrześniu, natomiast już teraz zachęcamy do zapraszania nas do Waszych szkół, uczelni, organizacji. W ramach warsztatów pracujemy z filmami pokazującymi ekspertyzę kilkudziesięciu młodych przedsiębiorców, którzy już przepracowali to, o czym będzie mowa na warsztatach. Te zaś są oczywiście darmowe i zakończone certyfikatem (po ukończeniu serii 80% zajęć).

Zapraszamy do kontaktu!

b.mos@europe4youth.eu

500304031