Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Warszawie odbyły się pod hasłem Twórz – Działaj – Włącz się! Znamienici goście, medialna oprawa i tłumna obecność kwiatu polskiej młodzieży to stały element ETM. Wyjątkowości tegorocznemu zjazdowi dodał nowy punkt programu, w którym wzięło udział Stowarzyszenie Europe4Youth – konkurs YouthLAB.

Do konkursu stanęło pięć najwyżej ocenionych projektów sektora Młodzież Erasmus+, które miały zostać zaprezentowane zebranej publiczności przez ich koordynatorów. Wystąpienia trwały zaledwie 3 minuty, więc prezentujący zmagali się koniecznością zaprezentowania założeń projektu, a formą, która miała zachęcać gości do głosowania.

Stowarzyszenie Europe4Youth zostało zaproszone do konkursu dzięki projektowi „Małopolski Dialog Młodzieży”, w ramach którego powstała gra planszowa „RozgryźTO” służąca do przeprowadzania konsultacji społecznych Dialogu Usystematyzowanego. Gra jest jednocześnie narzędziem edukacyjnym stosowanym w szkołach ponadgimnazjalnych, na zajęciach pozaformalnych z młodzieżą, jak i przez władze lokalne. Można ją dostać w siedzibie Stowarzyszenia, bądź ściągnąć ze strony www.rozgryzto.pl.

Zaprezentowany przez Barbarę Moś projekt zdobył drugie miejsce w głosowaniu i był przedmiotem sporego zainteresowania. Jakby na potwierdzenie tego, jeszcze w tym samym miesiącu odbędzie się szkolenie dla konsultantów Eurodesk z używania tej gry do zajęć z młodzieżą. Tym samym widzimy, że popularność „gejmingowych” metod pracy z młodzieżą ciągle rośnie, obok e-narzędzi, które były szeroko omawiane podczas warsztatów i debaty finałowej. Cyfrowe narzędzia pracy z młodzieżą zyskują popularność, jednak nie powinny odrywać młodzieży od świata offline i bezpośredniego, ludzkiego kontaktu twarzą w twarz.