Fala wydarzeń „follow up”, jakie zainspirował, zainicjował lub zapoczątkował projekt „EuropeLIVE” – wymiana młodzieżowa eksplorująca historię cywilizacji europejskiej metodami LARP (life action role play) nie ma końca! Uczestnicy wymiany w przeróżny sposób wykorzystują metodę LARP, a także wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wymiany.

Przykładowo, podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Projektantów Etka, zorganizowanego w Krakowie w dniach 5–7 maja 2017 został wygłoszony wykład: „Schizofrenia Tschicholda, czyli jaka jest przyszłość warsztatów”. Podczas prezentacji trzy studentki, w tym członkini Stowarzyszenia Europe4Youth, a także uczestniczka projektu EuropeLIVE, poddały refleksji formę warsztatów projektanckich przy wykorzystaniu metod pozaformalnych – takich jak symulacja i gra.
Propozycja ta zakładała, że artyści i projektanci mogliby skorzystać z zyskania dystansu względem własnego projektu i przełamania dotychczasowo wypracowanego procesu projektowania poprzez immersję w konkretny moment w historii projektowania i w odpowiednio zdefiniowany kontekst. Co więcej, artyści i edytorzy losowaliby postać, która mogłaby mieć przekonania artystyczne i zmysł estetyczny zupełnie inny od uczestnika symulacji. Taka sytuacja wymagałaby od uczestników nie tylko poszerzenia swojej wiedzy na temat historii sztuki, ale również byłaby piękną lekcją empatii.

 
Podczas wystąpienia przedstawiono propozycję i fabułę mikrosymulacji. Scenerią dla LARP-u byłby dom wydawniczy, który chce wyjść z podupadłości finansowej poprzez zaprojektowanie serii dramatów.
Dom wydawniczy organizuje konkurs w formie przetargu na najlepszy projekt serii. Uczestnicy symulacji, zgrupowani w studia projektowe o konkretnym profilu i przekonaniach artystycznych, rywalizowaliby między sobą. Jednocześnie postaci byłyby uwikłane w zależności między sobą​,​ a podczas gry pojawiałyby się liczne karty akcji, dynamizujące proces projektowania (jak np. zmiana deadline’u, obcięcie budżetu, oskarżenie o plagiat itd.). Wygranie przetargu wymagałoby od uczestników umiejętności negocjacji, argumentacji własnych decyzji projektowych, dogrania się w zespole, ale niekiedy i komunikacji na zewnątrz własnej grupy.

 

Autorka grafik: Estera Sandecka