Zapraszamy na cykliczne warsztaty dla młodzieży z zarządzania projektami!

Gdzie i kiedy?

Kraków, co dwa miesiące w okresie wrzesień 2015–czerwiec 2016, dokładna lokalizacja ogłaszana każdorazowo.

Kto może wziąć udział?

Młodzi ludzie w wieku 13-30 z rejonu Małopolski, którzy chcą zorganizować własny projekt młodzieżowy (na rzecz młodzieży lub/i angażujący młodzież) i są zmotywowani, by podjąć działalność społeczną.

Tematyka warsztatów:

Warsztaty są przeznaczone dla młodych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o:

  • zarządzaniu projektami (wyznaczaniu celów, planowaniu i diagnozowaniu potrzeb),
  • zarządzaniu zespołem (doborze, motywowaniu i utrzymaniu zaangażowania zespołu), oraz
  • budżecie i finansach w projektach młodzieżowych i źródłach finansowania działań a rzecz młodzieży.

Konkretne problemy i dodatkowe tematy, które będą zgłaszane przez uczestników będą rozpracowywane na indywidualnych konsultacjach prowadzonych regularnie w naszym biurze. Biuro Informacji Młodzieżowej (ul. Urzędnicza 14/1 – wejście od podwórza) otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00. Nasi konsultanci dostępni są także pod adresem mailowym: konsultacje@europe4youth.eu, numerem telefonu: 500304031 oraz Skypem: Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia Europe4Youth.

Jak wziąć udział?

Zarejestruj się rzez formularz http://goo.gl/forms/k30oWguuSZ i czekaj na potwierdzenie udziału w najbliższych warsztatach.

Warunki:

Udział w warsztatach jest darmowy, acz uczestnicy sami pokrywają koszty ewentualnego dojazdu i noclegu. Warsztaty są jednodniowe.

Kontakt:

konsultacje@europe4youth.eu lub info@europe4youth.eu lub 500304031 lub Skype: Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia Europe4Youth

Kontekst:

Warsztaty odbywają się w ramach programu dostarczania kompleksowej informacji młodzieżowej dla Małopolski eduAKTYWACJA dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Społecznych MPiPS.

www.eduaktywacja.pl