3 grudnia 2015, hol główny Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie, godz. 10.00–16.00

Małopolskie Targi Organizacji Młodzieżowych to już druga edycja wydarzenia, podczas którego młodzi ludzie z całej Małopolski mogą zapoznać się z najaktywniejszymi organizacjami młodzieżowymi z całego regionu, poznać ich działalność, dowiedzieć się o możliwościach rozwoju, edukacji, pracy i wolontariatu, a także o innowacyjnych sposobach angażowania się w życie publiczne. Każda z organizacji będzie dysponować osobnym stoiskiem, przy którym odbywać się będą konkursy, pokazy, symulacje metod edukacji pozaformalnej, prezentacje, a także konsultacje i doradztwo w zakresie aktywności pozaszkolnej, wolontariatu i samorozwoju.

Aby wziąć udział w Targach (jako bierny uczestnik) wystarczy zarejestrować się pod linkiem: http://1drv.ms/1ZFiZP5 do 2 grudnia 2015.

Uwaga Organizacje Młodzieżowe!

Jeszcze do końca października 2015 roku możecie zgłaszać się do nas, aby zorganizować na Targach własne stoisko!

Jeśli chcecie:

  • zaprezentować młodzieży z całej Małopolski swoją ofertę,
  • poznać inne organizacje młodzieżowe regionu,
  • zrekrutować wolontariuszy lub zachęcić młodzież do uczestniczenia w Waszych projektach,
  • wziąć udział w dyskusji nad strategią dla sektora młodzieżowego w Małopolsce,

ta impreza jest dla Was! Wypełnijcie formularz http://1drv.ms/1NdZhDd do końca października 2015 i pozostańcie z nami w kontakcie: info@europe4youth.eu lub/i 500304031 lub/i biuro przy ul. Urzędniczej 14/1 (wejście od podwórza).

 

Co chcemy osiągnąć?

  • zwiększenie dostępu do informacji młodzieżowej dla Małopolskiej młodzieży oraz popularyzacja informacji młodzieżowej w interaktywnej i atrakcyjnej dla młodzieży formie,
  • podniesienie świadomości młodzieży o istnieniu i działalności organizacji młodzieżowych, w których mogą się udzielać i korzystać z ich usług, podnosząc własne kompetencje metodami edukacji pozaformalnej,
  • zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej małopolskiej młodzieży przez pokazanie młodym różnych możliwości partycypacji i działania na rzecz dobra wspólnego,
  • integracja organizacji młodzieżowych rejonu Małopolski i zainicjowanie wspólnych działań w zakresie informacji młodzieżowej i aktywizacji młodzieży.

Po spotkaniu chcemy spotkać się z reprezentantami organizacji w celu ustalenia wspólnej wizji pracy na rzecz młodzieży w Małopolsce, co pozwoli nam na efektywniejszy podział pracy i skuteczniejszą realizację działań na rzecz młodzieży w Małopolsce. Chcemy, by sektor młodzieżowy w Małopolsce był silny naszą współpracą!

Gorąco zachęcamy do udziału!