Seminarium dla organizacji organizujących EVS – „Sowing the seed for EVS”, Kraków 17-25 stycznia 2016

W seminarium wzięli udział reprezentanci organizacji wysyłających i goszczących wolontariuszy europejskich z 10 krajów Unii Europejskiej po to, by zawiązać sieć współpracy w ramach EVS i wypracować wspólne standardy przygotowania wolontariuszy i jakości projektów oferowanych w naszych organizacjach. Przygotowaliśmy wspólnie bazę programów oraz uszczegółowiliśmy ofertę wyjazdów na EVS dla małopolskiej młodzieży.

Od stycznia 2016 roku młodzi ludzie z Małopolski mogą aplikować na nowe projekty wolontariatu europejskiego w ramach sieci „Sowing the seed”!

O tym, jak wyjechać na EVS ze Stowarzyszeniem Europe4Youth poczytacie tutaj: www.europe4youth.eu/evs-2