Zakończył się jeden z ważniejszych projektów naszego Stowarzyszenia – projekt dialogu strukturalnego pt. „Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukację nieformalną”. Składał się z szeregu wydarzeń i codziennej pracy naszych członków nad kluczowymi dla nas tematami: polityki na rzecz młodzieży, edukacji poza-formalnej i warunkami jej rozpoznawalności.

Za udany można uznać cykl czterech konferencji z udziałem przedstawicieli różnych sektorów: środowiska pozarządowego, organizacji młodzieżowych, edukacji formalnej, środowiska akademickiego, biznesowego oraz przedstawicieli władz i instytucji odpowiedzialnych za edukację i zatrudnienie młodzieży. Ugruntowaliśmy wspólne rozumienie edukacji nieformalnej i poza-formalnej, rozwinęliśmy kwestie synchronizacji polityki na rzecz młodzieży w Polsce z Europejskimi strategiami w tym zakresie oraz poznaliśmy znaczenie edukacji poza-formalnej i nieformalnej w rozwoju młodego człowieka. Zwieńczeniem tego cyklu była publikacja naukowa pod redakcją dr Kingi Gajdy z Instytutu Europeistyki UJ.

Podążając naukowym tropem, zrealizowaliśmy badania społeczne nad rozumieniem, postrzeganiem i rozpoznawalnością efektów edukacji poza-formalnej, co jeszcze bardziej zmotywowało nas do promowania tego typu edukacji oraz uświadamiania przedstawicieli różnych sektorów o jej wymiernych efektach.

Udane również były cztery warsztaty z udziałem środowiska organizacji młodzieżowych rejonu Małopolski. Rozmawialiśmy nad skutecznością działań rzeczniczych młodzieży, nad efektami różnych form edukacji oraz sformułowaliśmy rekomendacje dla władz lokalnych i biznesu w zakresie uznawalności efektów edukacji poza-formalnej.

W ramach misji poznawania z sobą i integrowania środowiska krakowskich organizacji młodzieżowych, zorganizowaliśmy Targi Organizacji Młodzieżowych, podczas których 18 NGO z regionu zaprezentowało swoją działalność i nawiązało cenne znajomości. Zwieńczeniem projektu były wspólne zajęcia w parku linowym i, jak wskazuje tytuł projektu, nieformalna integracja.

Strona Nieformalnej Drogi Rozwoju

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>