Spotkania młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową to nowy i odważny dla Stowarzyszenia Europe4Youth krok, który można w uproszczeniu nazwać włączeniem się w Proces Strasburski. Nasz projekt dialogu strukturalnego ma na celu zwiększenie politycznej i społecznej rozpoznawalności edukacji nieformalnej oraz stworzenie pomostu porozumienia pomiędzy młodzieżą, a interesariuszami odpowiedzialnymi za ich edukację i zatrudnienie. Chcemy przyczynić się do rozpoznawalności edukacji nieformalnej, jako wartościowej metody nauki przez całe życie i zdobywania kompetencji i umiejętności kluczowych również na rynku pracy. Krótko mówiąc, zorganizowane zostaną badania wstępne, cztery konferencje, cztery spotkania warsztatowe oraz dwa publiczne eventy. Projekt zakończy się wydaniem publikacji na temat nauki nieformalnej oraz zainaugurowaniem dalszych działań w ramach procesu Strasburskiego. Relacje z postępów tego projektu będziemy umieszczać na osobnej podstronie. Bądźcie z nami!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>